Houtbewerkingsmachines sinds 1982

SKH Keuringen & Certificeringen

SKH Veiligheidskeuring

Veilig en gezond werken wordt steeds belangrijker.

Hoe gaat het in zijn werkt?

Eerst komt er een ingangscontrole om te bepalen wat er goed en fout is met uw machines. U ontvangt hierover een rapportage.

Vervolgens kunt u een offerte aanvragen voor het certificeren van uw machines.
Na certificering worden de machines  voorzien van SHK-sticker en afgemeld bij het SKH.

Uw machines staan dan geregistreerd en u ontvangt een dossier met certificaat .
Wij raden u aan om de machines ieder jaar te onderhouden en te herkeuren.
Zo houden we het machinepark optimaal.

Wat is SKH?

SKH notified body houtbewerkingsmachines
Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is SKH aangewezen als keuringsinstantie (‘notified body’) voor cirkelzagen, vlakzaagmachines, eenzijdige schaafmachines, lintzagen, combinaties van zaag-, schaaf- en/of freesmachines (combinatie houtbewerkingsmachines), pennenbanken, freesmachines met verticale as en draagbare kettingzaagmachines.

Met een typegoedkeuring van SKH staat u sterk
De leverancier van een houtbewerkingsmachine is zelf verantwoordelijk voor de bijbehorende CE-markering, DOP-verklaring, Nederlandstalige handleiding, onderhoudsvoorschriften en aanduidingen op de machine. SKH zorgt voor een typegoedkeuring en ziet de handleiding, onderhoudsvoorschriften en aanduidingen na. Daarmee staat u als fabrikant, importeur of leverancier sterk, omdat de eigen verklaring zo wordt onderbouwd door een objectief oordelend, onafhankelijk certificatie instituut.

Overheden en verzekeraars weten dat te waarderen. Houtbewerkingsmachines die vermeld staan in bijlage IV van de Machinerichtlijn moeten bij een notified body een typekeur ondergaan. SKH doet dat op basis van de Machinerichtlijn en de machinespecifieke Europese normen. Desgewenst kan SKH de typegoedkeuring uitbreiden met de Arbo-eisen die gesteld worden voor houtbewerkingsmachines in Nederland.

Goedkeuringsverklaring productielijnen houtbewerking
Productielijnen houtbewerking bestaan uit een aaneenschakeling van machines en componenten. SKH kan typekeuringen uitvoeren en voor een gehele productielijn een goedkeuringsverklaring afgeven (inzake het voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn en onderhavige normen).

SKH en nieuwe houtbewerkingsmachines.
Zekerheid met meerwaarde.

PDF-bestand
SKH-procescertificaat Hubens Machinehandel

Neem voor meer informatie contact met ons op